Kamis, 02 Januari 2014

UKARA TANGGAP LAN UKARA TANDUK

Ukara tanggap bisa diowahi dadi ukara tanduk, lan uga ukara tanduk bisa diowahi dadi ukara tanggap.

Tuladha ukara tanggap:
1. Kembangku disirami ibu.
2. Dhuwitku digawa mas Aji.
3. Piteke dibeleh bapak.
4. Wit pelem ditandur bapak.
5. Latare diresiki mbak Anik.

Tuladha ukara tanduk:
1. Ibu nyirami kembangku.
2. Mas Aji nggawa dhuwitku.
3. Bapak mbeleh pitik.
4. Bapak nandur wit pelem.
5. Mbak Anik ngresiki latar.

Kapethik saka :
Purnomo, Bambang dkk. 2010. Lancar Basa Jawa 3. Kediri: Wijaya Pustaka.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar