Rabu, 01 Januari 2014

JENENGE SATRIYA LAN KASATRIYANE

 1. Abimanyu satriya ing Plangkawati
 2. Anoman satriya ing Kendhalisada
 3. Arjuna satriya ing Madukara
 4. Aswatama satriya ing Sokalima
 5. Antareja satriya ing Jangkarbumi
 6. Burisrawa satriya ing Madyapura
 7. Dresthajumna satriya ing Cempalareja
 8. Dursasana satriya ing Banjarjungut
 9. Gathutkaca satriya ing Pringgodani
 10. Indrajit satriya ing Bikungkung
 11. Irawan satriya ing Yasarata
 12. Jayadrata satriya ing Banakeling
 13. Kartamarma satriya ing Banyutinalang
 14. Kumbakarna Panglebur Gangsa
 15. Lesmana Mandrakumara satriya ing Saroja Binangun
 16. Nakula satriya ing Bumi Retawu
 17. Sadewa satriya ing Sawojajar
 18. Samba satriya ing Paranggarudha
 19. Setiyaki satriya ing Lesanpura
 20. Sengkuni satriya ing Plasajenar
 21. Werkudara satriya ing Jodhipati
Kapethik saka :
http://wayangsewu.wordpress.com/mengenal-tokoh-wayang/wayang-abjad-a/abimanyu/
Abikusno. 1996. Pepak Basa Jawa. Surabaya: Express.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar